skip to content

Class IV Staff

Sri Pradeep Putel

Sri Pradeep Putel

Smt. Kusum Deep

Smt. Kusum Deep

Sri Rama Budek

Sri Rama Budek

Sri Ranka Mani Bag

Sri Ranka Mani Bag

Sri Machhindra Meher

Sri Machhindra Meher

Sri Prafulla Behera

Sri Prafulla Behera

Sri Rashik Kumbhar

Sri Rashik Kumbhar

Smt. Bijuli Batee Patel

Smt. Bijuli Batee Patel

Sri Tankadhar Podh

Sri Tankadhar Podh

Sri Golekh Nag

Sri Golekh Nag

Sri Baishnaba Bariha

Sri Baishnaba Bariha

Sri Buddhadev Thanapati

Sri Buddhadev Thanapati

Smt. Santi Meher

Smt. Santi Meher

Sri Bhubaneswar Nag

Sri Bhubaneswar Nag

Sri Binod Kadam

Sri Binod Kadam